Για να δείτε τα γραφικά
παρακαλώ κατεβάστε τον Flash Player

Discover what this incredible micro-organism called yeast consists of, its history, the way it multiplies, its natural virtues and its many uses...
Ανακαλύψτε αυτό τον εκπληκτικό μικροοργανισμό που είναι η μαγιά, την ιστορία του, τον πολλαπλασιασμό του, τα φυσικά χαρακτηριστικά του και τις πολλαπλές εφαρμογές του. Ένας τέλειος συνδυασμός προόδου για την κοινωνία.

Σχετικοί σύνδεσμοι
:
Ζύμες Λεσάφρ
Όλα Για Τη Μαγιά