Αρχική 

Παραγωγή μαγιάς. Ο παραγωγός μαγιάς έχει ως σκοπό να παράξει μία μεγάλη ποσότητα ζωντανών κυττάρων. Από το εργαστήριο έως τις βιομηχανικές δεξαμενές, ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε ιδανικές συνθήκες ( μελάσσα, θερμοκρασία, pH…).

Τα στελέχη της μαγιάς είναι μοναδικοί οργανισμοί. Πρόκειται για την συνύπαρξη επιλεγμένων ζυμών και ειδικών βιομηχανικών μεθόδων που παρέχουν προϊόντα επιδόσεων προσαρμοσμένα στις προσδοκίες των χρηστών.

Για να δείτε τα γραφικά
παρακαλώ κατεβάστε τον Flash Player