Για την ευεξία
των ζώων

Οι ζωντανές μαγιές που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων εμπίπτουν στην κατηγορία των προβιοτικών. Σε αντίθεση με τη λέξη «αντιβιοτικά», «προβιοτικά» στα ελληνικά σημαίνει «για τη ζωή».

Προστιθέμενα στις ζωοτροφές κατά πολλά εκατομμύρια ζωντανών κυττάρων ανά γραμμάριο, τα φυσικά αυτά πρόσθετα ευνοούν την ευεξία των ζώων (μείωση του κινδύνου οξέωσης, λιγότερο στρες, καλύτερη σωματική κατάσταση...) την καλύτερη αξιοποίηση των τροφίμων (καλύτερος δείκτης κατανάλωσης ...) και συνεπώς συμβάλλουν σε καλύτερες ζωοτεχνικές επιδόσεις.
scroll up
scroll down
Αρχική 

Η μαγιά θυμίζει συχνά τον κόσμο της αρτοποιίας. Ωστόσο, επιλέγοντας τα στελέχη και αναπτύσσοντας μεθόδους αναπαραγωγής, η μαγιά βρήκε πολλές άλλες εφαρμογές σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η αγροδιατροφή, τα αρώματα, το φαρμακείο, η υγεία των ζώων κλπ.